ดูวิดีโอการสาธิตของ Power Automate

เรียนรู้ความง่ายของการใช้ระบบอัตโนมัติช่วยทำงานที่ใช้เวลานาน งานที่ทำเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกตามคำแนะนำ คำแนะนำของระบบอัตโนมัติ และโฟลว์เดสก์ท็อปแบบลากแล้ววาง

ค้นหาวิธีการ

ลดขั้นตอนการประมวลผลด้วยตนเอง

สัมผัสประสบการณ์ความง่ายดายของกระบวนการอัตโนมัติในพีชี Windows ของคุณที่มีโฟลว์เดสก์ท็อป ซึ่งเป็นความสามารถแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (RPA) ใน Power Automate

เชื่อมต่อด้วยแอปและบริการ

ดูวิธีการทำให้แอประบบคลาวด์ บริการ และข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดได้อย่างไร โดยใช้ความสามารถของระบบคลาวด์และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางดิจิทัล (DPA) ใน Power Automate

สร้างโซลูชันระบบเอกสารอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ

ดูว่า Power Automate และ AI Builder ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความชาญฉลาดให้กับระบบเอกสารอัตโนมัติอย่างไร โดยแทบไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ทำด้วยตนเอง

ลดความซับซ้อนของวิธีการทำงานด้วย Process Advisor

เรียนรู้การสร้างโอกาสของระบบอัตโนมัติโดยใช้ช้อมูลเชิงลึกตามคำแนะนำ การวิเคราะห์แอปพลิเคชัน และคำแนะนำด้านระบบอัตโนมัติตามเป้าหมาย

สำรวจเพิ่มเติม

Make Your PC Do the Work for You with Microsoft Power Automate

อ่าน e-book

Grow Your Business with Intelligent Automation

อ่าน e-book

ธุรกิจของคุณพร้อมใช้งานระบบอัตโนมัติหรือไม่

ดูรายการตรวจสอบ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป