ที่เก็บไฟล์ Azure

ที่เก็บข้อมูล Microsoft Azure เป็นที่เก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้ มีความคงทนและความพร้อมใช้งานในระดับสูงสำหรับข้อมูลบนระบบคลาวด์ และยังทำหน้าที่เป็นโซลูชันจัดเก็บข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่อีกด้วย เชื่อมต่อกับที่เก็บไฟล์เพื่อดำเนินการต่างๆ ได้มากมาย เช่น สร้าง อัปเดต รับและลบไฟล์ในบัญชีที่เก็บข้อมูล Azure

Premium
ที่เก็บไฟล์ Azure