ที่เก็บข้อมูล Blob ของ Azure

Microsoft Azure Storage ให้ที่เก็บข้อมูลแบบปรับขนาดได้อย่างมาก คงทน และพร้อมใช้งานอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลบนระบบคลาวด์ และให้บริการในฐานะโซลูชันที่เก็บข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ เชื่อมต่อไปยัง Blob Storage เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น สร้าง อัปเดต รับ และลบบน blobs ในบัญชี Azure Storage ของคุณ

Premium
ที่เก็บข้อมูล Blob ของ Azure