En person pekar på ett stapeldiagram som antas visa data för arbetsflödesautomatisering

Så här får du mer gjort med arbetsflödesautomatisering

Företagsanvändare lägger ofta alltför mycket tid på manuella processer. Att automatisera dessa processer kan bidra till att förbättra produktiviteten, undvika merarbete och öka effektiviteten.

Vad är arbetsflödesautomatisering?

Överallt där verksamheten har manuella rutinuppgifter kan du använda arbetsflödesautomatisering. Arbetsflödesautomatisering innebär att använda regelbaserad logik för att undvika alla manuella processer som krävs för att slutföra en uppgift. Förutom att digitalisera och optimera pappersbaserade affärsprocesser, kan effektivisering av arbetsflöden spara tid när det gäller att slutföra uppgifter, minska fel och hjälpa medarbetarna att fokusera på mer strategiska och effektfulla arbetsuppgifter.

Arbetsflödesautomatisering är centralt för modern verksamhetsstyrning. Allteftersom fler företag börjar använda automatisering i sina affärsprocesser och inser fördelarna med det, kommer marknaden för arbetsflödesautomatisering bara att fortsätta växa. Allteftersom tekniken blir vanligare och mer avancerad kommer fler företag att använda arbetsflödesautomatisering för att bygga strömlinjeformade, effektiva arbetssätt, förnya flera branscher och skapa konkurrensfördelar på deras marknader.

Effektiv arbetsflödesautomatisering i fem enkla steg

Med rätt programvara kan det vara enkelt och gå snabbt att automatisera manuella processer. För att effektivt kunna undvika ineffektiva manuella uppgifter och förändra hur ditt företag arbetar, måste du veta vilka processer som hämmar dig.

Använd de här fem enkla stegen för att automatisera dina arbetsflöden:

  1. Välj dina processer. Identifiera ineffektiva, onödigt komplicerade eller för kostsamma procedurer. Rangordna dem och välj sedan de bästa kandidaterna för automatisering.
  2. Gör hemläxan. Hur har andra organisationer automatiserat liknande processer? Överväg dina val för att bygga och införa automatiska arbetsflöden – vill du ringa in IT-personal eller kan civila utvecklare i ditt företag använda ett automatiseringsverktyg med minimal kod för att skapa sina egna kraftfulla automatiserade arbetsflöden?
  3. Hantera förändringar och underlätta införande. När du har startat dina nya arbetsflöden är det viktigt att du ser till att de används i hela företaget – ju fler som använder automatiserade arbetsflöden, desto mer effektiva blir de.
  4. Kommunicera med och utbilda medarbetarna. Se till att alla vet att det finns nya verktyg på plats för att underlätta deras arbete. Tillhandahåll den dokumentation och utbildning de behöver för att göra det enkelt att införa.
  5. Utvärdera och finjustera. Börja omedelbart mäta hur väl dina nya processer fungerar. Genom att hålla reda på fördefinierade KPI-värden blir effektiviteten hos automatiserade arbetsflöden tydlig och du kan göra lämpliga justeringar.

Skapa briljans med programvara för arbetsflödesautomatisering

Nu när du vet vad arbetsflödesautomatisering är kan du fundera på hur du kan uppnå det och vilket värde det hjälper dig att skapa. Det enklaste sättet att införa arbetsflödesautomatisering i din verksamheten är via programvara för arbetsflödesautomatisering eller en molnbaserad tjänst för arbetsflödesautomatisering.

Kapacitet till rätt personer

Med hjälp av denna teknik kan innovativa arbetsflöden utvecklas av de personer som känner till din verksamhet bäst: dina medarbetare, som själva upplever de processer som kan göras snabbare och bättre med automatisering. Det behöver inte vara svårt. I de flesta företag kan nästan alla medarbetare använda automatiseringsteknik som kräver minimal kod eller ingen kod för att skapa kraftfulla arbetsflöden.

Det är viktigt att du söker efter en arbetsflödesautomatiseringslösning som är intuitiv, flexibel och lätt att använda. Vi rekommenderar att du använder en teknik med fördefinierade anslutningar som gör att du kan integrera en mängd olika program i dina arbetsflöden. Ett annat sätt att optimera affärsprocesser är att använda en apputvecklingsteknik med minimal kod som hjälper tekniker, vanliga företagsanvändare och företagsledare att bygga mobilapparna de behöver för att hålla sig uppdaterade, arbeta produktivt och uppnå affärsmöjligheter – utan att vara beroende av professionella utvecklare.

Arbetsflöden i molnet

Tänk på att molnbaserade automatiseringsverktyg har fördelar jämfört med lokala motsvarigheter, bland annat förbättrad skalbarhet och hög säkerhetsgrad. Programvara för arbetsflödesautomatisering ska också fungera tillsammans med de befintliga affärsanalysverktygen i företaget, vilket gör det enkelt att övervaka prestandan hos de automatiserade arbetsflödena.

Med arbetsflödesautomatiseringsprogram med mobila funktioner kan medarbetare säkert automatisera arbetsflöden var de än befinner sig, när som helst.

Så här fungerar det

Med arbetsflödesautomatisering kan användarna ange en utlösare för en serie åtgärder. När nya medarbetare anställs kan till exempel ett automatiskt arbetsflöde skapas för att omedelbart skicka ett välkomstmeddelande till medarbetarna och leda dem genom processen att fylla i alla papper för nyanställda på ett korrekt sätt.

Användarna definierar den serie uppgifter som behövs för att slutföra vanliga affärsprocesser. Efter definitionen utför det automatiska arbetsflödet de tilldelade åtgärderna när den angivna utlösaren inträffar.

Upptäck bättre sätt att arbeta

Ge alla möjlighet att skapa automatiserade lösningar så att de kan använda sina arbetsdagar på bästa sätt med Microsoft Power Automate. Utvärdera dina nuvarande flöden kostnadsfritt och se hur automation kan bidra till att förenkla dina affärsprocesser och skapa en mer strategisk och dynamisk arbetsplats.