Person som bär ett headset

Vad är RPA?

Så här effektiviserar robotstyrd processautomation affärsprocesser

I fabriker och tillverkningsorganisationer är robotar inget nytt. Under många årtionden har de använts för att höja produktiviteten så att medarbetarna i stället kan fokusera på viktigare uppgifter. Nu kan även företag som arbetar i arbetsflödesprocesser uppnå samma produktivitetsökning – tack vare RPA.

Om du använder RPA-verktyg i en bredare automatisering av affärsprocesser-strategi kan du konfigurera "programvarurobotarna" till att utlösa svar, manipulera data och kommunicera med andra digitala system. Det kan vara något så enkelt som att generera ett automatiskt svar eller mer komplicerade processer som ett e-postmeddelande som distribuerar tusentals robotar där var och en är förprogrammerad att automatisera ERP-uppgifter.


Två typer av RPA: Bevakad och obevakad

När du utvärderar RPA som en lösning för arbetsflödesautomatisering kan det vara bra att undersöka de båda två olika kategorierna – bevakad och obevakad automatisering – innan du bestämmer vilken som passar din organisation.

Bevakad automatisering

Med bevakad automatisering kan du fokusera på arbete med högre värde i hela organisationen. Detta sker genom att manuella och repetitiva uppgifter automatiseras, som aktiviteter för frontoffice. Bevakad automatisering imiterar de åtgärder som du utför på datorn eller i webbläsaren, till exempel musklickningar, genom att registrera och spela upp dessa åtgärder i realtid.

Obevakad automatisering

Så som namnet antyder kräver obevakad automatisering inte att någon sitter vid dator. Obevakade robotar gör jobbet själva genom att registrera och spela upp åtgärder. Eftersom de kan använda utlösare och schemalägga automatiska händelser passar de utmärkt när du vill påskynda automatisering av högvolymåtgärder i hela organisationen.


Fördelarna med att använda RPA

Eftersom alla som någonsin fått i uppgift att klippa ut och klistra in innehållet i ett enormt kalkylblad till ett annat, kan vittna om att repetitiva, tidsödande uppgifter inte är det bästa sättet att ta vara på en människas kognitiva förmågor. Det är inte bara tråkigt för den som måste utföra jobbet, utan slutresultatet kommer mycket sannolikt innehålla fel. Det tar antagligen också mycket längre tid än om uppgiften utfördes av en robot.

Detta är två av de främsta fördelarna med att använda RPA: ökad produktivitet och bättre precision. Medarbetare får mer tid över för att utföra arbete som skapar större värden, vilket gör dem mer motiverade. När robotar väl har programmerats en gång, följer de dessa regler varenda gång. De blir aldrig trötta eller uttråkade och de gör inga misstag. Resultatet blir konsekvent och tillförlitligt.

Med robotar blir det också enkelt för organisationer att snabbt skala upp eller ner. Det är enkelt att anpassa insatsen till säsongsbaserade toppar eller dalar – mellan olika affärsenheter, platser och från skrivbordet till molnet.

Varför använda RPA?

 • Medarbetare får mer tid över för arbete som skapar större värden
 • Ökad produktivitet
 • Större exakthet
 • Det går snabbare och enklare att skala upp eller ned efter behov

Snabbare avkastning på investeringar och bättre regelefterlevnad

Eftersom robotar inte behöver någon anpassad kod från utvecklingsteamet, är de en mycket prisvärd lösning. De går också snabbt och enkelt att implementera. Därför börjar investeringen i en RPA-lösning att betala sig efter bara någon vecka.

Det blir dessutom mycket enklare att uppfylla – och dokumentera – efterlevnadskrav eftersom RPA-robotar utför sina uppgifter konsekvent och tillförlitligt. Detta minskar riskerna, eliminerar fel som uppstår genom den mänskliga faktorn och underlättar rapportering eftersom allt lätt kan övervakas och kvantifieras.


Ta reda på vilken nytta ditt företag kan ha av RPA

Organisationer inom många olika branscher kan ha nytta av att implementera en RPA-lösning. När du bedömer om det passar ditt företag bör du först överväga om du har "backoffice"-uppgifter som kan dra fördel av automatisering. Dessa regelbaserade, icke-subjektiva processer finns vanligen inom områden som ekonomi, inköp, hantering av försörjningskedjan, hälso- och sjukvård, redovisning, kundtjänst och personalhantering.

Företag som tillhandahåller IT-support och IT-hantering är också vanligt kandidater för RPA, eftersom lösningen förbättrar servicen på supportavdelningen och övervakningen av nätverksenheter. Med automatiserade processer går det att undersöka och lösa problem snabbare.

Dessutom kan branscher som är beroende av röstigenkänning eller automatiserade onlineassistenter ofta tycka att de har nytta av RPA, eftersom den senaste utvecklingen nu innebär att robotar kan svara på vanlig språk i stället för i kod. Detta är en enorm fördel för stora callcenter och andra organisationer som har många interaktioner med kunderna, eftersom det inte krävs så mycket resurser.

Vilka kan ha nytta av RPA?

 • Organisationer med "backoffice"-uppgifter som skulle ha nytta av processautomatisering
 • Företag som erbjuder IT-support och IT-hantering
 • Alla företag som använder röstigenkänning eller automatiserade onlineassistenter

Egenskaper du bör hålla utkik efter när du väljer en RPA-programvara

Det finns många alternativ när du ska välja den RPA-lösning som passar bäst för ditt företag. Som vid så många andra affärsbeslut är det viktigt att hitta en lösning som passar organisationen. Välj en med följande egenskaper:

 • Enkelt att använda: Alla i din organisation bör kunna skapa och använda robotar. Lösningen bör också kunna samla in data som kan ligga till grund för företagsledningens beslut.
 • Skalbart: Välj en RPA-plattform som kan hanteras centralt och skalas ut till så många olika platser som behövs.
 • Tillförlitligt: Eftersom du kommer automatisera hundratals eller tusentals uppgifter måste lösningen vara tillförlitlig och ha inbyggd övervakning med analyser.
 • Snabbt: Den bästa lösningen gör att du kan utforma och testa nya automatiska processer på bara några timmar och snabbt optimera robotarna.
 • Smart: De bästa verktygen har stöd för enkla uppgiftsbaserade aktiviteter, läsning och skrivning till alla datakällor och utnyttjar avancerad inlärning för att förbättra framtida automatiseringar.

Överväg en fullstack-lösning med stöd för hyperautomatisering

Precis som med all teknik utvecklas RPA i snabb takt. Att ha en stark, primär och heltäckande lösning på plats bör ha främsta prioritet hos alla organisationer. Det är också viktigt att kunna komplettera med fler funktioner. Det är här hyperautomatisering kommer in i bilden.

Genom välja en fullstack-lösning med stöd för hyperautomatisering kan ditt företag dra nytta av en teknik där flera komponenter i automatiseringsprocessen sammanförs till integrerade verktyg och tekniker som ytterligare ökar förmågan att automatisera uppgifter via API:er, AI, processutvinning, analyser och andra verktyg.

Kom i gång med RPA

Upptäck ett verktyg som effektiviserar repetitiva uppgifter och papperslösa processer så att du kan fokusera på det som är viktigt. Med Microsoft Power Automate sparar du tid och arbete med en enda RPA-lösning.