Microsoft Power Automate-mall

Manuellt SharePoint Adobe Acrobat Sign Microsoft Teams Adobes PDF-tjänster

Generera avtal från Power App och Word, skicka för signatur

By Adobe PDF Services

Generera anpassat dokument varje gång ett Power Apps-formulär slutförs, med hjälp av formulärdata Word-mall i SharePoint. Skicka sedan för signatur med Adobe Sign och meddela i Teams när det är signerat. Sök efter exempelmallar för dokumentgenerering på https://www.adobe.com/go/pdfservices_templates

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa