Microsoft Power Automate-mall

Google Calendar OneNote (Business)

Skapa en OneNote-sida för nya Google-kalenderhändelser

By Microsoft

Få en ny sida skapad i OneNote varje gång du skapar en Google-kalenderhändelse.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa