Microsoft Power Automate-mall

Jira Microsoft Teams

Publicera ett meddelande till Microsoft Teams när en ärende skapas i JIRA

By Microsoft

När ett ärende skapas i JIRA, publicera ett meddelande till ett team i Microsoft Teams med information och en länk.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa