Microsoft Power Automate-mall

SharePoint Office 365 Outlook Office 365 Users

Skicka ett anpassat e-postmeddelande när en ny fil läggs till

By Microsoft

Skicka dig själv eller någon annan ett anpassat e-postmeddelande så fort en ny fil läggs till ett valt SharePoint-dokumentbibliotek.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa