Microsoft Power Automate-mall

Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central Office 365 Users Godkännanden Office 365 Outlook

Begär godkännande för Business Central-kund (första svar)

By Microsoft

Skicka en begäran om godkännande när en kund skapas i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Den första mottagaren som svarar avgör resultatet för begäran om godkännande. Vid godkännande tillåts redigeringar av kundposten och dokumentet som innehåller kunden, till exempel ett försäljningsdokument, publiceras.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa