Microsoft Power Automate-mall

Adobe Acrobat Sign Microsoft Teams

Få dina aviseringar i en Teams-kanal

By Microsoft Power Automate-community

Få meddelanden i din Teams-kanal när ett Adobe Sign-avtal har skapats, avvisats, signerats, upphört att gälla, avbrutits eller slutförts.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa