Microsoft Power Automate-mall

Flödesknapp för mobil Harvest Office 365 Users Office 365 Outlook

Klicka på en knapp när du vill ta emot en projektlista och uppgifter från Harvest

By Microsoft

Klicka på en knapp om du vill få ett e-postmeddelande med en lista med projekt och uppgifter från Harvest.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa