Microsoft Power Automate-mall

SharePoint SharePoint Office 365 Users Notifications Godkännanden Mail

Begära godkännande av chefen för det valda objektet

By Microsoft

Skicka en begäran om godkännande till din chef för det valda objektet. Din chef kan visa och godkänna begäran i Godkännandecenter. Utlös flödet genom att markera ett objekt och välja Flöde från flödesmenyn.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa