Microsoft Power Automate-mall

Microsoft Teams Microsoft Teams Planner

Skapa en Planner-uppgift när ett kanalinlägg börjar med TODO

By Microsoft

Skapa automatiskt en ny uppgift när ett kanalinlägg börjar med nyckelordet "TODO".

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa