Microsoft Power Automate-mall

SharePoint Jira

Create a new issue in JIRA when an item is added to a SharePoint list

By Microsoft Power Automate-community

When a new item is added to a SharePoint list, create a new issue in JIRA.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa