Microsoft Power Automate-mall

SharePoint Office 365 Users Office 365 Outlook

Skicka ett anpassat e-postmeddelande när ett nytt SharePoint-listobjekt läggs till

By Microsoft

Skicka ett anpassat e-postmeddelande till dig själv eller någon annan så fort ett nytt objekt läggs till en vald SharePoint-lista.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa