Microsoft Power Automate-mall

SharePoint SharePoint Office 365 Users Notifications Godkännanden Mail

Begär godkännande av chefen för en vald fil

By Microsoft

Det här flödet skickar en godkännandebegäran till din chef för den valda filen. Din chef kan visa och godkänna begäran i Godkännandecenter. Om du vill köra det här flödet så markerar du en fil och väljer det här flödet från menyn Flöde.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa