Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Groups Mail Office 365 Groups Mail SharePoint

Save attachments to a SharePoint when an email arrives to a Groups mailbox

By Microsoft Power Automate-community

Save all incoming attachments from a Microsoft 365 Groups mailbox into a SharePoint site. A Microsoft 365 Group is needed.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa