Microsoft Power Automate-mall

Flödesknapp för mobil Mail Microsoft Entra ID InEight

Import users from Microsoft Entra Security Group into InEight

By InEight

A flow that imports users from Microsoft Entra Security Group and creates a role, adds users and assigns the role to the users at the defined Project in InEight.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa