Microsoft Power Automate-mall

OneDrive for Business PDF4me Connect OneDrive for Business

Convert a file to PDF using PDF4me and save to OneDrive for Business

By PDF4me

Convert any office documents, images to PDF using PDF4me Convert To PDF action and save it to OneDrive for Business folder location.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa