Microsoft Power Automate-mall

SharePoint SharePoint Outlook Tasks

Lägg till en Outlook-uppgift för en vald fil

By Microsoft

Skapa en uppgift i Outlook med en länk till den valda filen. Om du vill köra det här flödet markerar du en fil och väljer det här flödet menyn Flöde.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa