Microsoft Power Automate-mall

Flödesknapp för mobil Harvest Godkännanden Notifications

Begär godkännande för att lägga till en ny användare i Harvest

By Microsoft

Klicka på en knapp för att kontrollera om en användare finns i Harvest. Om användaren inte finns, skicka begäran om godkännande för att lägga till användaren. Om begäran godkäns, lägg till användaren i Harvest och skicka mig ett push-meddelande. Om begäran nekas, skicka mig ett meddelande.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa