Microsoft Power Automate-mall

Power BI Azure DevOps

Create an Azure DevOps item when a Power BI goal is 'At risk'

By Microsoft Power Automate-community

When a Power BI goal ends up with 'At risk' status, creates a new Azure DevOps item.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa