Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Outlook AppsForOps Timeline

Create new entry in AppsForOps when event is created in Office 365 calendar

By Microsoft Power Automate-community

When a new event is created in Office 365 Outlook calendar, create a new entry in a specified group in AppsForOps Timeline.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa