Microsoft Power Automate-mall

Jira HipChat

Skicka ett meddelande till HipChat när ett nytt ärende skapas i Jira

By Microsoft Power Automate-community

När ett nytt ärende skapas i Jira, skicka ett meddelande till ett HipChat-rum med detaljer.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa