Microsoft Power Automate-mall

Jira HipChat

Post a message to HipChat when a new issue is created in Jira

By Microsoft Power Automate-community

When a new issue is created in Jira, post a message to a HipChat room with details.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa