Microsoft Power Automate-mall

SparkPost Google Sheets Notifications

Spåra ny mottagarlista för SparkPost i Google Sheets

By Microsoft

Spåra listinformation i ett Google Sheets-kalkylblad när en ny mottagarlista har skapats i SparkPost. Kalkylbladet måste innehålla följande kolumner: ListId, Name, Description och TotalRecipients.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa