Microsoft Power Automate-mall

Project Online Cascade

Update a Cascade goal when a specific MS Project is published

By Cascade

Update a Cascade goal when a specific project is published in Microsoft Project with information from that project

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa