Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Outlook Microsoft To-Do (Business)

Create a Microsoft To-Do (Business) task for flagged emails in Office 365

By Microsoft Power Automate-community

When an Office 365 Outlook email is flagged, create a Microsoft To-Do (business) task with relevant details.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa