Microsoft Power Automate-mall

Infusionsoft Google Tasks

Kopiera nya Infusionsoft-uppgifter till Google Tasks

By Microsoft

När en uppgift skapas i Infusionsoft, skapa en kopia av uppgiften i Google Tasks

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa