Microsoft Power Automate-mall

Planner Planner

Tilldela en ny uppgift i Planner för användaren som skapade den

By Microsoft Power Automate-community

När en uppgift skapas i Planner, uppdatera uppgiften och tilldela skaparen den.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa