Microsoft Power Automate-mall

Planner Planner

Assign a new task in Planner to the user who created it

By Microsoft Power Automate-community

When a task is created in Planner, update the task and assign it to the creator.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa