Microsoft Power Automate-mall

Upprepning Power Platform for Admins Office 365 Outlook Office 365 Users Power Automate Management Power Apps for Admins

Hämta en lista över nya appar, flöden och anslutningsappar

By Microsoft

Flödets utdata innehåller en lista över nya appar, flöden och anslutningsappar som har introducerats i din klientorganisation i ett konfigurerbart fönster. Flödet kräver administratörsbehörigheter för Power Apps/Power Automate för att kunna använda anslutningsappar för administratörer.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa