Microsoft Power Automate-mall

Google Calendar Slack TeleSign SMS

När en händelse startar i Google Calendar, publicera den på Slack och skicka ett SMS

By Microsoft

När en händelse startar i Google Calendar, publicera information om händelsen på Slack och skicka ett SMS med TeleSign.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa