Microsoft Power Automate-mall

Bitbucket Smartsheet

Spåra ärenden för Bitbucket i ett Smartsheet

By Microsoft

När ett nytt ärende läggs till i Bitbucket lagrar du information i ett Smartsheet. Detta Smartsheet måste innehålla följande kolumner: IssueId, Title, AssignedTo, Type, Priority, Status, Description, RepositoryName och CreatedAt.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa