Microsoft Power Automate-mall

Planner Outlook Tasks Planner

Skapa en uppgift i Outlook Tasks när en Planner-uppgift tilldelas mig

By Microsoft Power Automate-community

När en uppgift tilldelas mig i Planner, skapa en ny uppgift i Outlook Tasks med information om Planner-uppgiften.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa