Microsoft Power Automate-mall

SharePoint

State machine process based on a document created in SharePoint

By Microsoft Power Automate-community

State machines implement a design pattern that allows a process to run through multiple stages before completion. This template can be used to model a business process using the State machine pattern.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa