Microsoft Power Automate-mall

Airmeet Microsoft Teams

Create a new team when a new Airmeet is created

By Airmeet

When a new webinar or conference event is created on Airmeet, create a team in Microsoft Teams.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa