Microsoft Power Automate-mall

Harvest AppsForOps Timeline

Lägg till en AppsForOps Timeline-post när en ny Harvest-kontakt läggs till

By Microsoft Power Automate-community

När en ny kontakt läggs till i Harvest, skapa en ny tidslinjepost för den angivna gruppen i AppsForOps Timeline.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa