Microsoft Power Automate-mall

Harvest AppsForOps Timeline

Add an AppsForOps Timeline entry when a new Harvest contact is added

By Microsoft Power Automate-community

When a contact is added in Harvest, create a new timeline entry for the specified group in AppsForOps Timeline.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa