Microsoft Power Automate-mall

Planner Outlook Tasks

Kopiera en ny Planner-uppgift till en Microsoft Outlook-uppgift

By Microsoft Power Automate-community

När en ny uppgift skapas i Planner, kopiera uppgiften till en ny Microsoft Outlook-uppgift.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa