Microsoft Power Automate-mall

Planner Outlook Tasks

Copy a new Planner task to a Microsoft Outlook task

By Microsoft Power Automate-community

When a new task is created in Planner, copy the task to a new Microsoft Outlook task.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa