Microsoft Power Automate-mall

Jira Webex

Publicera ett meddelande på Webex Teams när ett ärende skapas i JIRA

By Microsoft

När ett nytt ärende skapas i JIRA, publicera ett meddelande i ett Webex Teams-utrymme med information och länk.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa