Microsoft Power Automate-mall

FreshBooks Google Sheets Notifications

Spåra i Google Sheets när en ny betalning läggs till eller uppdateras i FreshBooks

By Microsoft

När en ny betalning registreras eller uppdateras i FreshBooks, uppdatera informationen i Google Sheets. Skicka ett push-meddelande om uppdateringen är en dubblett. Google Sheets måste ha kolumnerna: Payment Id, Type, Currency code, Amount, Client Name, Date, Invoice Id.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa