Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Outlook Planner

Skapa en uppgift i Planner baserad på en händelse i Office 365 Outlook-kalendern

By Microsoft Power Automate-community

Skapa en uppgift i Planner med händelsens ämne när en händelse skapas i Office 365 Outlook-kalendern.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa