Microsoft Power Automate-mall

UserVoice LUIS Microsoft Teams OneNote (Business)

Meddela ditt team och logga begäranden om funktioner

By Microsoft

Använd LUIS för att förutsäga avsikten när ett nytt förslag kommer in på User Voice. Om en funktionsbegäran identifieras, aviseras teamet och informationen loggas på en ny OneNote-sida.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa