Microsoft Power Automate-mall

Vimeo WordPress

Skapa ett inlägg i Wordpress när jag överför en ny video till Vimeo

By Microsoft

När jag överför en ny video till Vimeo, skapa ett Wordpress-inlägg med information och en länk till videon.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa