Microsoft Power Automate-mall

Flödesknapp för mobil Office 365 Outlook Viva Engage

Click a button to send email and post message to Yammer about a site visit

By Microsoft Power Automate-community

Click a button to send an email and post a message to Yammer regarding the date and time of a site visit.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa