Microsoft Power Automate-mall

Upprepning OneNote (Business) Notifications Office 365 Outlook

Skicka ett e-postmeddelande med OneNote-sidor som nyligen har ändrats

By Microsoft Power Automate-community

Hämta sidor från en OneNote-anteckningsbok som har ändrats inom ett visst antal dagar, och skicka ett e-postmeddelande till mig med länkar till de ändrade sidorna.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa