Microsoft Power Automate-mall

Upprepning OneNote (Business) Notifications Office 365 Outlook

Send an email with OneNote pages that have been recently modified

By Microsoft Power Automate-community

Retrieve pages from a OneNote notebook that have been modified within a specified number of days, and send me an email with links to the modified pages.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa